Før projektering

Program- og forslagsfasen

Økonomien fastlægges allerede i den indledende fase i form af budgetter ligesom det er vigtigt at få fastlagt en tidshorisont for projektet.

Andre forudsætninger for realismen bag projektet f.eks. forhold vedrørende kommuneplanen og lokalplanen, præcisering af byggelinjer, byggelovgivning etc. skal klarlægges så tidligt som muligt.

Idéoplægget er den første bearbejdelse af bygherrens tanker og muligheder.

Programoplægget præciserer bygherrens ønsker og krav til opgaven.
Byggeprogrammet betragtes som den vigtigste del af programfasen, da projektet afgøres og styres af de betingelser der fastlægges her.

Dispositionsforslag omfatter den overordnede disponering af bygherrens krav og ønsker. Projektet visualiseres og formes.

Godkendelser
Alle faser afsluttes med at projektet gennemgås og godkendes af bygherren således at der hele tiden arbejdes videre med de senest opdaterede forudsætninger.

Projekteringen

Vi kan være med som rådgivere i den indledende proces – inden byggeriet starter, eller igennem hele forløbet.

Ønsker du kun rådgivning inden byggeriets start, klæder vi dig godt på, med planer for tid, økonomi, teknik, miljø m.v. Så er du godt rustet til at klare resten af processen selv, og du er altid velkommen til at konsultere os løbende, hvis der måtte være behov for det.

Hvis du ønsker at vi skal stå for hele processen, så overtager vi styringen, så snart de indledende møder og planlægning har fundet sted. Du vil i hele forløbet, blive opdateret om udviklingen.