Ved projektering

Projektfasen

I denne fase projekteres dvs. gennemtegnes og beskrives projektet dels med henblik på myndighedsgodkendelse og dels senere i forløbet med henblik på udarbejdelse af udbudsprojektet.

Udbudsprojektet er det projektmateriale som entreprenørerne udregner tilbudet ud fra.

Forprojektet er en analyserende og afklarende fase, hvor forudsætninger for myndighedsprojektet fastlægges.

Myndighedsprojekt er det projektmateriale der indsendes til myndighederne med henblik på at opnå en byggetilladelse.

Hovedprojekt også kaldt udbudsprojekt fordi det har til formål at danne grundlag for entreprenørernes tilbudsgivning. Udbudsprojektet har en høj detaljeringsgrad ligesom der er udarbejdet bygningsdelstegninger, beskrivelser, og mængdeberegninger. Et vigtigt dokument i denne forbindelse er udbudsbrevet, der sammenfatter alle relevante oplysninger for tilbudets grundlag.

Tilbudsfasen

De indbudte entreprenører har 15 arbejdsdage til at fremkomme ved et tilbud. Tilbudet afgives i en lukket kuvert og åbnes på licitationsdagen på et præcist fastlagt klokkeslæt.

Der er principielt to måder at forlange tilbud på, ved offentlige byggerier:

  1. Tilbud med den laveste pris
  2. Den økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ved sidstnævnte tilbudsform vælges tilbudet ud fra forskellige parametre eller kriterier som f.eks. kvalitetssikring, tidsplan og pris. Det er derfor ikke sikkert at det er entreprenøren med den laveste pris, der får opgaven, hvis ikke de andre parametre er besvaret på tilfredsstillende vis.

Indstilling og accept foretages via skriftlig dokumentation til bygherren. På baggrund af eventuelle besparelser udarbejdes en indstilling som skal godkendes af bygherren, hvorefter der kan udarbejdes en accept med de nødvendige justeringer.

Kontrakten udarbejdes på baggrund af ovenstående.

Professionel styring og rådgivning af dit byggeri

HAK tilbyder professionel rådgivning omkring dit byggeri. Vi udfører projektering af alle slags byggeprojekter.

Vi har stor erfaring med styring af både større og mindre byggeprojekter, og vi letter gerne presset på kundens skuldre, og varetager koordineringen mellem de forskellige håndværksgrupper.

Vi tilbyder alt fra tegning af nye projekter til diverse myndighedsansøgninger.

Når du benytter specialuddannede rådgivere til projektering af din byggeopgave, får du den absolut bedste løsning. Du slipper for de ubehagelige overraskelser, fordi projektet er kontrolleret og vurderet i forhold til tid, materialer og metoder.

Projekteringen er en helt afgørende fase i et nyt byggeprojekt, idet du under projekteringen træffer en lang række valg, som byggeprojektets succes efterfølgende kommer til at hvile på. Det er en fase der har stor indflydelse på økonomien for projektet, og vi kan derfor hjælpe med, at komme så tæt på det beregnede budget som muligt.