Program- og forslagsfasen

Økonomien fastlægges allerede i den indledende fase i form af budgetter ligesom det er vigtigt at få fastlagt en tidshorisont for projektet.

Andre forudsætninger for realismen bag projektet f.eks. forhold vedrørende kommuneplanen og lokalplanen, præcisering af byggelinjer, byggelovgivning osv. skal klarlægges så tidligt som muligt.

Idéoplægget er den første bearbejdelse af bygherrens tanker og muligheder.

Programoplægget præciserer bygherrens ønsker og krav til opgaven.
Byggeprogrammet betragtes som den vigtigste del af programfasen, da projektet afgøres og styres af de betingelser der fastlægges her.

Dispositionsforslag omfatter den overordnede disponering af bygherrens krav og ønsker. Projektet visualiseres og formes.

Godkendelser
Alle faser afsluttes med at projektet gennemgås og godkendes af bygherren således at der hele tiden arbejdes videre med de senest opdaterede forudsætninger.