Projektfasen

I denne fase projekteres dvs. gennemtegnes og beskrives projektet dels med henblik på myndighedsgodkendelse og dels senere i forløbet med henblik på udarbejdelse af udbudsprojektet.

Udbudsprojektet er det projektmateriale som entreprenørerne udregner tilbudet ud fra.

Forprojektet er en analyserende og afklarende fase, hvor forudsætninger for myndighedsprojektet fastlægges.

Myndighedsprojekt er det projektmateriale der indsendes til myndighederne med henblik på at opnå en byggetilladelse.

Hovedprojekt også kaldt udbudsprojekt fordi det har til formål at danne grundlag for entreprenørernes tilbudsgivning. Udbudsprojektet har en høj detaljeringsgrad ligesom der er udarbejdet bygningsdelstegninger, beskrivelser, og mængdeberegninger. Et vigtigt dokument i denne forbindelse er udbudsbrevet, der sammenfatter alle relevante oplysninger for tilbudets grundlag.