Tilbudsfasen

De indbudte entreprenører har 15 arbejdsdage til at fremkomme ved et tilbud. Tilbudet afgives i en lukket kuvert og åbnes på licitationsdagen på et præcist fastlagt klokkeslæt.

Der er principielt to måder at forlange tilbud på, ved offentlige byggerier:

  1. Tilbud med den laveste pris
  2. Den økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ved sidstnævnte tilbudsform vælges tilbudet ud fra forskellige parametre eller kriterier som f.eks. kvalitetssikring, tidsplan og pris. Det er derfor ikke sikkert at det er entreprenøren med den laveste pris, der får opgaven, hvis ikke de andre parametre er besvaret på tilfredsstillende vis.

Indstilling og accept foretages via skriftlig dokumentation til bygherren. På baggrund af eventuelle besparelser udarbejdes en indstilling som skal godkendes af bygherren, hvorefter der kan udarbejdes en accept med de nødvendige justeringer.

Kontrakten udarbejdes på baggrund af ovenstående.