Udførelsesfasen

Inden det fysiske arbejde på byggepladsen opstarter skal der foreligge en byggetilladelse. Endvidere et det et krav i henhold til kvalitetssikringsbekendtgørelsen, at projektet er gennemtegnet og projekteret inden byggestart. Tidligere kunne man nøjes med fundament- og kloakplan samt en grave-støbetilladelse, men den går ikke længere.

Projektgennemgangen foretages som noget af det første. Entreprenøren kan stille spørgsmål til projektet ligesom rådgiveren kan gøre opmærksom på særlige kritiske forhold.

Tilsyn og opfølgning foretages løbende af rådgiveren i forbindelse med afholdelse af byggemøder med entreprenøren.

Fejl- og mangelgennemgang foretages umiddelbart inden afleveringen af byggeriet. Her starter entreprenøren med at foretage en gennemgang af egne arbejder. Herefter foretager den egentlige fejl- og mangelgennemgang.

Afleveringen af byggeriet foretages, når alle fejl og mangler er udført.