Driftsfasen

I forbindelse med afleveringen skal entreprenøren aflevere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger samt materialedatablade for udvalgte materialer, bygningsdele og komponenter. Endvidere skal der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan der har til formål at angive vedligeholdelsesintervallet sammenholdt med et estimeret budget.